Έγκριση Πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή -τών υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών που θα καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Χρονίων Παθήσεων Δράμας».

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή -τών υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών που θα καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Χρονίων Παθήσεων Δράμας».
Ημ/νια: 24/05/2021 13:58:43
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΙΞΟΞΧΘ-Α3Α
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar