Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 43/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της υπ’ αριθμό 1/2021 Μελέτης του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» – Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας – Καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 43/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της υπ’ αριθμό 1/2021 Μελέτης του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» – Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας – Καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ημ/νια: 21/05/2021 11:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΔΗΩΡΤ-ΗΨΝ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar