Η ΑΡ. 90/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12 m3 με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση σε βάρος του ΚΑ : 62- 7132.001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Απόφαση οικονομικής επιτροπής 7/2021 για την Επανάληψη του διαγωνισμού . α. Απόφαση για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, β. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού και γ.Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμού και Ενστάσεων

Θέμα: Η ΑΡ. 90/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12 m3 με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση σε βάρος του ΚΑ : 62- 7132.001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Απόφαση οικονομικής επιτροπής 7/2021 για την Επανάληψη του διαγωνισμού .
α. Απόφαση για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων,
β. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού και
γ.Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμού και Ενστάσεων
Ημ/νια: 20/05/2021 10:39:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Κ0ΩΡ9-36Ψ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar