Έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του Υποέργου 1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Λυκείου Τρικάλων», προ/σμου 1.198.303,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Θέμα: Έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του Υποέργου 1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Λυκείου Τρικάλων», προ/σμου 1.198.303,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ημ/νια: 19/05/2021 12:54:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΑΚΩΗ9-4ΜΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar