Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 8492/12-05-2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων”.

Θέμα: Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 8492/12-05-2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων”.
Ημ/νια: 19/05/2021 10:32:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Κ2ΩΨΠ-Σ5Ψ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar