Δημοσίευση διακύρηξης ανοικτού διαγωνισμού καυσίμων στις εφημερίδες (Ν..ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ,ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ)

Θέμα: Δημοσίευση διακύρηξης ανοικτού διαγωνισμού καυσίμων στις εφημερίδες (Ν..ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ,ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ)
Ημ/νια: 18/05/2021 09:37:47
Φορέας: ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΔΑ: ΩΞ3ΦΟΕ7Χ-ΑΜ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar