Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού “Προμήθεια Καυσίμων” και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

Θέμα: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού “Προμήθεια
Καυσίμων” και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
Ημ/νια: 18/05/2021 13:20:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)
ΑΔΑ: Ψ928ΟΕ9Θ-ΗΜΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar