Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών Π.Ε,. Πιερίας

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών Π.Ε,. Πιερίας
Ημ/νια: 17/05/2021 10:01:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ257ΛΛ-ΙΧ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar