Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 807.000,00€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 1.000.680,00€.

Θέμα: Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 807.000,00€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 1.000.680,00€.
Ημ/νια: 17/05/2021 12:05:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΞΞΩΞΧ-Ζ96
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar