ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 929- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ

Θέμα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 929- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ
Ημ/νια: 14/05/2021 10:55:40
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975)
ΑΔΑ: ΨΡΛΒ469Η1Γ-85Λ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar