Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο: <>.- Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών : α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων και β) αξιολόγησης ενστάσεων>>.

Θέμα: Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο: <<Συλλογή & μεταφορά στερεών αποβλήτων - Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2021>>.- Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών : α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων και β) αξιολόγησης ενστάσεων>>.
Ημ/νια: 13/05/2021 14:06:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ42ΛΩΡΡ-ΕΡΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar