Επικύρωση ή μη του από 11/05/2021 πρακτικού για την επιλογή του προσωρινού αναδόχου της ΟΜΑΔΑΣ Δ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2021-2022», προϋπολογισμού € 741.078,56 με το Φ.Π.Α., κατόπιν απόφασης της ΑΕΠΠ.

Θέμα: Επικύρωση ή μη του από 11/05/2021 πρακτικού για την επιλογή του προσωρινού αναδόχου της ΟΜΑΔΑΣ Δ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2021-2022», προϋπολογισμού € 741.078,56 με το Φ.Π.Α., κατόπιν απόφασης της ΑΕΠΠ.
Ημ/νια: 13/05/2021 13:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΘΔΩΞΣ-Ψ0Ρ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar