Διακήρυξη αρ. 2/2021 Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής» του Υποέργου 3 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» (με κωδικό ΟΠΣ 5022250)

Θέμα: Διακήρυξη αρ. 2/2021 Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής» του Υποέργου 3 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» (με κωδικό ΟΠΣ 5022250)
Ημ/νια: 13/05/2021 11:57:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Ψ76Φ4653Π4-ΘΜΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar