Έγκριση 3ου πρακτικού- αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο Καμένων Βούρλων και τα Νομικά του Πρόσωπα»

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού- αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο Καμένων Βούρλων και τα Νομικά του Πρόσωπα»
Ημ/νια: 13/05/2021 08:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 68ΕΦΩΚ1-Τ5Λ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar