Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 12/05/2021 13:07:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Κ7ΩΚΞ-ΠΣΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar