Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας: «Αντιπυρική προστασία & οδοποιία – Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών του Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2021 με την Μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτή γαιών (Grader) από 140 ΗΡ και άνω».

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας: «Αντιπυρική προστασία & οδοποιία – Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών του Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2021 με την Μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτή γαιών (Grader) από 140 ΗΡ και άνω».
Ημ/νια: 12/05/2021 10:46:02
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΦ2ΟΡ1Υ-Γ9Τ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar