ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 04/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης, (CPV:09134100-8) πετρέλαιο ντίζελ και (CPV:09132100-4) αμόλυβδη βενζίνη για τις ανάγκες των υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, που εδρεύουν στα Γρεβενά, για τα έτη 2021 και 2022.

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 04/2021
Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης, (CPV:09134100-8) πετρέλαιο ντίζελ και (CPV:09132100-4) αμόλυβδη βενζίνη για τις ανάγκες των υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, που εδρεύουν στα Γρεβενά, για τα έτη 2021 και 2022.
Ημ/νια: 12/05/2021 21:15:37
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΕΕΣΡΟΡ1Γ-ΗΘΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar