Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο Βιάννου και τα Νομικά πρόσωπα έτους 2021»

Θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο Βιάννου και τα Νομικά πρόσωπα έτους 2021»
Ημ/νια: 12/05/2021 12:57:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΦΚΩ94-ΛΜ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar