Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης)

Θέμα: Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης)
Ημ/νια: 10/05/2021 15:00:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 9ΓΔΛΩΕ2-7Ρ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar