172-2021 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου», β) καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) των εγγράφων της σύμβασης (της από 26-03-2021 τεχνικής έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου» και ενδεικτικό προϋπολογισμό 48.980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δ) καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης.

Θέμα: 172-2021 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου», β) καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) των εγγράφων της σύμβασης (της από 26-03-2021 τεχνικής έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου» και ενδεικτικό προϋπολογισμό 48.980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δ) καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης.
Ημ/νια: 07/05/2021 12:59:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΣ9ΩΗΖ-Α5Τ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar