Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για τη Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης “, προϋπολογισμού 74.214,00 €.

Θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για τη Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης “, προϋπολογισμού 74.214,00 €.
Ημ/νια: 07/05/2021 20:47:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΟΙΩΚΛ-ΑΔΗ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar