ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 103/2021 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 15/2021 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΤΗΛ και προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 103/2021 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 15/2021 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΤΗΛ και προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών»
Ημ/νια: 07/05/2021 09:52:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 62ΓΝΩΛ1-Η5Ζ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar