Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-156 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηνός Μαρτίου 2021-Σύμβαση με Ανοικτό Διαγωνισμό Α.Π.: 13905/27-08-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV007229236

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-156 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηνός Μαρτίου 2021-Σύμβαση με Ανοικτό Διαγωνισμό Α.Π.: 13905/27-08-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV007229236
Ημ/νια: 06/05/2021 11:08:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΛ5ΩΞΓ-ΜΒΕ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar