:«Απόφαση έγκρισης πρακτικού 1ης συνεδρίασης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. στις Πόλεις Πολύγυρο,Λαγκαδά και Σταυρό, περιόδου 2021-2022 (Διακ.1/21), κήρυξης αυτού ως άγονου και προσφυγής για τα συνολικά πέντε τμήματά του στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/16».

Θέμα: :«Απόφαση έγκρισης πρακτικού 1ης συνεδρίασης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. στις Πόλεις Πολύγυρο,Λαγκαδά και Σταυρό, περιόδου 2021-2022 (Διακ.1/21), κήρυξης αυτού ως άγονου και προσφυγής για τα συνολικά πέντε τμήματά του στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/16».
Ημ/νια: 06/05/2021 11:43:49
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΘ2ΟΡ1Υ-ΩΨΕ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar