Απόφαση Ε.Ε. ΦΟΔΣΑ 16/2021 – Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»

Θέμα: Απόφαση Ε.Ε. ΦΟΔΣΑ 16/2021 – Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»
Ημ/νια: 05/05/2021 14:59:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΑΔΑ: ΨΠΞΜΟΞΝΒ-ΔΦΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar