ΑΠΟΦ.ΟΕ 103/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ (3) ΕΤΗ ( ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ) ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ) ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Θέμα: ΑΠΟΦ.ΟΕ 103/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ (3) ΕΤΗ ( ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ) ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ) ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Ημ/νια: 05/05/2021 12:08:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΕΧΩΞ3-ΘΦΩ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar