Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» (Αρ. Πρ. διακήρυξης 877/26-02-2021 διακήρυξης)

Θέμα: Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» (Αρ. Πρ. διακήρυξης 877/26-02-2021 διακήρυξης)
Ημ/νια: 29/04/2021 09:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΑΩΩ1Λ-ΟΣ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar