Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 02/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την «Προμήθεια Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του, συνολικού προϋπολογισμού 15.534,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 19.262,16 € με Φ.Π.Α., τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων σχεδίου της νέας διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού από κοινού ως ξεχωριστές ομάδες με την προμήθεια “Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τρία (3) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 2.595.970,00 € χωρίς ΦΠΑ και 3.219.002,80 €”.

Θέμα: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 02/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την «Προμήθεια Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του, συνολικού προϋπολογισμού 15.534,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 19.262,16 € με Φ.Π.Α., τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων σχεδίου της νέας διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού από κοινού ως ξεχωριστές ομάδες με την προμήθεια “Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τρία (3) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 2.595.970,00 € χωρίς ΦΠΑ και 3.219.002,80 €”.
Ημ/νια: 29/04/2021 11:16:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ2ΒΩ10-ΒΕ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar