71/2021 Α.Ο.Ε. Έγκριση α) του υπ’ αριθ. 4414/02-04-2021 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και β) του υπ’ αριθ. 4537/05-04-2021 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Φαρκαδόνας και των νομικών του προσώπων

Θέμα: 71/2021 Α.Ο.Ε. Έγκριση α) του υπ’ αριθ. 4414/02-04-2021 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και β) του υπ’ αριθ. 4537/05-04-2021 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Φαρκαδόνας και των νομικών του προσώπων
Ημ/νια: 28/04/2021 11:44:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ4ΞΩΗΗ-ΗΔ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar