Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (8710/2021) για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2022

Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (8710/2021) για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2022
Ημ/νια: 28/04/2021 12:23:52
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΙΝ469Β7Λ-ΕΧΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar