Αποδοχή Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης, με χρήση κάρτας, για 3 έτη με μονομερές δικαίωμα της ΕΡΤ για παράταση ενός (1) ακόμα έτους, σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού της προμήθειας και ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Θέμα: Αποδοχή Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης, με χρήση κάρτας, για 3 έτη με μονομερές δικαίωμα της ΕΡΤ για παράταση ενός (1) ακόμα έτους, σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού της προμήθειας και ορισμός προσωρινού αναδόχου.
Ημ/νια: 28/04/2021 10:27:15
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
ΑΔΑ: Ω8Υ7465Θ1Ε-ΔΦΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar