Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το τμήμα Α1 της μελέτης (ΚΑΥΣΙΜΑ)

Θέμα: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το τμήμα Α1 της μελέτης (ΚΑΥΣΙΜΑ)
Ημ/νια: 28/04/2021 13:34:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΔΑ: Ψ61ΥΩΕΟ-6ΥΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar