Έγκριση πρακτικού αρ. 2 της Επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το τμήμα Α2 της μελέτης (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

Θέμα: Έγκριση πρακτικού αρ. 2 της Επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το τμήμα Α2 της μελέτης (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
Ημ/νια: 28/04/2021 13:30:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΔΑ: Ω1ΛΦΩΕΟ-1ΚΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar