162-2021 Λήψη απόφασης για α)έγκριση τευχών δημοπράτησης, β) έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) καθορισμό όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων –ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» (Αρ. μελ. 4/2020).

Θέμα: 162-2021 Λήψη απόφασης για α)έγκριση τευχών δημοπράτησης, β) έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) καθορισμό όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων –ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» (Αρ. μελ. 4/2020).
Ημ/νια: 27/04/2021 13:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΓ3ΩΗΖ-Δ51
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar