Χ.Ε 68/2021 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π. – ΒΡΕΦΟΝΗΠ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΒΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ).(Π.Ο.Ε.)”

Θέμα: Χ.Ε 68/2021 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.
– ΒΡΕΦΟΝΗΠ. ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ
ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε ΜΗΝΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
(ΒΑΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ).(Π.Ο.Ε.)”
Ημ/νια: 27/04/2021 12:11:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΚ2Ω1Π-Π6Χ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar