Α.Ο.Ε.118/2021: «Kαθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για τη διενέργεια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) νέου απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων, με σύστημα ανύψωσης κάδων και γερανό ανύψωσης υπόγειων κάδων για τον Δήμο Φλώρινας”, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 217.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%».

Θέμα: Α.Ο.Ε.118/2021: «Kαθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για τη διενέργεια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) νέου απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων, με σύστημα ανύψωσης κάδων και γερανό ανύψωσης υπόγειων κάδων για τον Δήμο Φλώρινας”, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 217.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%».
Ημ/νια: 26/04/2021 10:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΗΒΩΗΙ-ΦΡ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar