Έγκριση πρακτικών διενέργειας του υπ’ αριθμ. 5215/17-02-2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια διαφόρων τύπων καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του (αριθμός συστήματος 106520). Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Θέμα: Έγκριση πρακτικών διενέργειας του υπ’ αριθμ. 5215/17-02-2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια διαφόρων τύπων καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του (αριθμός συστήματος 106520). Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
Ημ/νια: 26/04/2021 12:35:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΟΚΩΕΡ-ΚΞ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar