“Έγκριση ή μη πρακτικών ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμβασης προμήθειας καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων με α/α Συστήματος 104483”.

Θέμα: “Έγκριση ή μη πρακτικών ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμβασης προμήθειας καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων με α/α Συστήματος 104483”.
Ημ/νια: 26/04/2021 08:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΣΓΩΡΝ-7Λ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar