Απόφαση Ο.Ε. 129/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων» – ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. 129/2021
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων» – ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
Ημ/νια: 24/04/2021 14:16:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΔΑ: ΨΜΦΠΩΨ2-ΕΘΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar