Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-119 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118/2020 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ).

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-119 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118/2020 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ).
Ημ/νια: 23/04/2021 13:07:06
Φορέας: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 648ΞΟΞ1Β-ΖΣΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar