Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διενέργεια ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήμνου, για τρία (3) σχολικά έτη 2021-2022,2022-2023 & 2023-2024 καθώς και των συνημμένων πινάκων μεταφερομένων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήμνου προκειμένου να ενταχθούν στο Σχέδιο της Διακήρυξης του διαγωνισμού

Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διενέργεια ανοιχτού διεθνή
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Λέσβου και Π.Ε. Λήμνου, για τρία (3) σχολικά έτη 2021-2022,2022-2023 & 2023-2024
καθώς και των συνημμένων πινάκων μεταφερομένων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας
ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήμνου προκειμένου να ενταχθούν στο Σχέδιο της Διακήρυξης του
διαγωνισμού
Ημ/νια: 23/04/2021 15:39:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7ΤΧ7ΛΩ-Ξ5Θ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar