ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΤΕΛ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΩΝ 19-20 Κ 20-21 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡ. 360/2020 Χ.Ε.).ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΡ. 010-4590/03-12-2008 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ

Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΤΕΛ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΩΝ 19-20 Κ 20-21 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡ. 360/2020 Χ.Ε.).ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΡ. 010-4590/03-12-2008 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ
Ημ/νια: 22/04/2021 16:52:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΝΩ7Λ9-ΝΛΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar