Έγκριση του υπ’ αρ. 22/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 23/2020 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 22/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 23/2020 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.
Ημ/νια: 22/04/2021 15:17:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΩΓ7Λ7-ΠΧΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar