Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, της με αρ. 512/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου», προϋπολογισμού 341.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, της με αρ. 512/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου», προϋπολογισμού 341.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Ημ/νια: 20/04/2021 11:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΡΥΩΛΒ-Υ6Κ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar