Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.596€

Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.596€
Ημ/νια: 20/04/2021 14:06:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9395ΩΕΓ-Ν7Ω
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar