Έγκριση σκοπιμότητας του έργου: «Σύνταξη μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, καθώς και κτηρίων του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Δ.Ν.Θ.)» και διενέρ¬γεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου.

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας του έργου: «Σύνταξη μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, καθώς και κτηρίων του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Δ.Ν.Θ.)» και διενέρ¬γεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου.
Ημ/νια: 20/04/2021 10:21:26
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’
ΑΔΑ: 6ΥΠΚ469067-ΧΩ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar