Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων-Υλικών [Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Υπ’ Αρίθμ. 0095Μ/20 Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) για την Προμήθεια Ποσότητας 9.900.000 Λίτρων Πετρελαίου Κίνησης Οχημάτων με κωδικό ΝΑΤΟ F – 54]

Θέμα: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων-Υλικών [Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Υπ’ Αρίθμ. 0095Μ/20 Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) για την Προμήθεια Ποσότητας 9.900.000 Λίτρων Πετρελαίου Κίνησης Οχημάτων με κωδικό ΝΑΤΟ F – 54]
Ημ/νια: 19/04/2021 07:47:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΞ66-9Γ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar