Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων και υπηρεσιών καθαρισμού οι οποίοι θα διενεργηθούν το έτος 2021

Θέμα: Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων και υπηρεσιών καθαρισμού οι οποίοι θα διενεργηθούν το έτος 2021
Ημ/νια: 19/04/2021 13:25:10
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΑ: 9Γ5ΑΟΞ3Μ-4Φ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar