Λήψη απόφασης για την επικύρωση της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων αυτ/των – μηχ/των 2020-2022 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την επικύρωση της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων αυτ/των – μηχ/των 2020-2022 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Ημ/νια: 16/04/2021 12:30:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΔΑ: 60ΘΧΩΞΕ-ΧΔΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar