Έγκριση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων, τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ, συνολικού προϋπ/σμού 150.000,00 €, συμπ/νου του ΦΠΑ

Θέμα: Έγκριση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων, τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ, συνολικού προϋπ/σμού 150.000,00 €, συμπ/νου του ΦΠΑ
Ημ/νια: 16/04/2021 13:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΚ1ΩΛ0-ΜΞ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar